Direkt till innehåll

Långsam ökning av ”corona-trafiken”

Fordonstrafiken på de stora motorlederna har successivt ökat sedan mitten av mars, då coronavirusets effekter på trafiken var som störst.

Coronaviruset och dess massiva påverkan på samhällslivet återspeglar sig som bekant även i trafiken. I mitten av mars visade mätningar vid ett urval mätstationer vid de stora lederna i Göteborgsområdet att fordonstrafiken under ett vanligt vardagsdygn hade minskat med cirka 15 procent, jämfört med ett vanligt vardagsdygn.

Under veckan som gått visar preliminära mätningar att motsvarande dygnsminskning ligger på cirka 9 procent.

Rent statistiskt tycks alltså trafiken sakta men säkert öka jämfört med coronapandemins inledande fas, något som började märkas redan i april.

Nämnas kan att minskningen under rusningstrafik på morgnar och eftermiddagar är större än den totala ”dygnsminskningen”, vilket förstås har att göra med att en stor andel vardagspendlare av olika skäl inte längre åker bil till arbete, skola eller annat.

Fotnot: Mätningar har gjorts vid mätstationer i anslutning till Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, Kungsbackaleden och Oscarsleden. Jämförelser har gjorts med motsvarande veckodagar under veckorna 3-9, med undantag för vecka 7. Hänsyn är alltså inte tagen till att trafikmängden vanligtvis ökar under våren. Den procentuella minskningen som nämns här ovan skulle därför vara större om man istället skulle jämföra med samma period förra året. Ytterligare statistik om trafikflödet i samband med coronapandemin presenteras inom kort.

Läs också