Direkt till innehåll

Nattarbeten på Utbyvägen

Nattliga gräv- och ledningsarbeten utförs över Utbyvägen 14-16 april. Trafiken regleras med flaggvakt.

Under påskveckan genomförs gräv- och ledningsarbeten över Utbyvägen och Backegårdsgatan. Ledningsarbetet utförs 14-16 april och sker kvälls- och nattetid mellan klockan 20:00 och 05:00.

Trafiken hänvisas växelvis i en fil som regleras med flaggvakt då delar av vägen stängs för arbete. Arbetet sker nattetid för att påverka framkomligheten på Utbyvägen så lite som möjligt. Bullrande arbeten kommer att förekomma, men ska minimeras i den mån det går.

Gående och cyklister påverkas inte av nattarbetet på Utbyvägen utan kommer fram som vanligt.

På Utbyvägen och Backegårdsgatan pågår sedan tidigare arbeten för en säkrare skolväg och för att öka framkomligheten för dig som går, cyklar och åker bil. Ett arbete som väntas klart till sommaren 2019.

Läs också