Direkt till innehåll

Nu ska det bli bättre ordning på elsparkcyklarna

Hastigheten sänks på ytterligare gator och parkeringsförbud införs på ett flertal platser. Göteborgs Stad och elsparkcykelföretagen har enats om nya regler för de populära fordonen.

Debatten om elsparkcyklarna har rasat i Göteborg ända sedan sedan fordonen gjorde sin entré på stadens gator. Röster har länge höjts på en skärpning av reglerna för elsparkcyklarna, något som inte är helt lätt att genomföra eftersom fordonen juridiskt sett betraktas som cyklar och det i praktiken inte finns något lagstöd för att en kommun på egen hand ska kunna reglera uthyrningen av elsparkcyklar.

Vissa regler gäller redan
Nu har dock Göteborgs Stad och elsparkcykelföretagen kommit överens om en ny överenskommelse som ska reglera fordonsuthyrningen bättre. Vissa av åtgärderna i överenskommelsen har redan införts, men många är nya. De nya åtgärderna införs successivt och så snart som möjligt.

– Denna överenskommelse är bara början. Företagen har redan genomfört en del av dessa åtgärder men vi kommer att behöva följa utvecklingen och ha fortsatt dialog med företagen för att utveckla och förbättra de åtgärder och insatser som görs, säger Malin Månsson, trafikplanerare på trafikkontoret vid Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

P-förbud, p-zoner och sänkt hastighet
Du som är intresserad av hur överenskommelsen ser ut i sin helhet hittar en länk längre ned. Här följer några av de viktigaste punkterna i överenskommelsen:

– Elsparkcyklarna ska inte kunna lämnas eller parkeras på en rad platser och gator i centrala Göteborg, längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler samt på Götaälvbron (se kartan nedan). Regleringen styrs av företagen genom så kallad geofencing eller digitala staket.

– Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på fyra centrala gator där extra många människor rör sig. Det gäller Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan och Haga Nygata. Även detta styrs med digitala staket.

– Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.

– Göteborgs stad ska på försök markera särskilda parkeringszoner där behovet är som störst och där användarna uppmuntras att hämta eller lämna elsparkcyklar. Det är dock inte tvingande att använda dessa p-zoner utan företagen ska istället självmant påverka sina kunder att parkera där.

Karta som visar var elsparkcyklarna inte längre får parkeras:
karta_parkeringsforbud_elsparkcyklar_liten.jpg

Klicka här för att läsa hela överenskommelsen i form av ett pdf-dokument.

Läs också