Direkt till innehåll

Nu startar Älvsborgsbron-arbetet

Mellan den 17 juni och den 15 september pågår ett omfattande underhållsarbete på Älvsborgsbron. Räkna med stor trafikpåverkan!

Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet rustas upp för att hålla en godkänd standard. Den 17 juni börjar därför ett omfattande underhållsarbete som kommer att pågå hela sommaren, fram till den 15 september. Arbetet tar sedan tillfälligt paus för att återkomma och fortsätta på samma sätt de kommande två somrarna.

I korthet handlar arbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Två körfält stängs
Redan på fredagskvällen den 14 juni klockan 21:00 rullar förberedelserna igång inför själva arbetet som alltså startar på allvar måndagen den 17 juni. Du som kör över bron under lördagen och söndagen får därför räkna med viss påverkan redan då, samtidigt som det viktigaste sker natten till den 17 juni.Då stängs två av sexfält på Älvsborgsbron av, vilket i sin tur betyder att trafiken endast får två körfält i vardera riktning att köra på.

Avstängningen av de två körfälten gäller hela sommaren till den 15 september, dygnet runt.

Ökade restider
Trafikpåverkan blir därmed stor och restiderna på vardagsmorgnar/-eftermiddagar väntas öka. Mest ansträngd blir sannolikt trafiksituationen på Hisingssidan i riktning söderut på vardagseftermiddagarna.

Du som brukar arbetspendla med bil över bron gör klokt i att köra på andra tider än i rusningstrafiken; på så sätt kommer du troligen att få kortare restider.

Du som har möjlighet att ta bussen istället för bilen har sannolikt ännu mer tid att vinna. För att få ned trafikmängderna över bron och ge bussarna en chans att hålla sina tider kommer nämligen kollektivtrafiken att prioriteras på olika sätt.

Högsboleden stängs för bilar
På fastlandssidan stängs till exempel påfarten från Högsboleden för biltrafik och hålls öppen endast för bussar och serviceresor-fordon, och detsamma gäller för Ivarsbergsmotet på Hisingssidan (se kartor nedan).

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden för att köra upp bron får istället söka dig till Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Högsboleden (klicka för större bild):
tgbg_alvsborgsbron_hogsboleden_190529_k2_LITEN.jpg

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Ivarsbergsmotet (klicka för större bild):
tgbg_alvsborgsbron_ivarsbergsmotet_190529_k2_LITEN.jpg

Busstrafiken prioriteras ytterligare på fastlandssidan genom att bussarna får ett busskörfält från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron.

Gående och cyklister påverkas av underhållsarbetet genom att den västra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron är stängd. Istället är den nya östra gång- och cykelbanan dubbelriktad.

Två nya busslinjer
För att få fler bilpendlare över Älvsborgsbron att välja kollektivtrafiken sätter Västtrafik in två helt nya linjer över bron från och med 17 juni. Bägge linjerna har Volvo Torslanda som destination:

– Linje 180 kommer att köra mellan Hovås och Volvo Torslanda;
– Linje 127 kommer att köra mellan Nordstan och Volvo Torslanda.

Klicka här för att få mer information från Västtrafik om de två nya busslinjerna.

Klicka här för att få mer information från Trafikverket om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Läs också