Direkt till innehåll

Påfart från Gullbergsvass öppnar

Den 3 maj öppnar en ny påfart från Gullbergsvass ut mot E6 söderut samt Partihandelsgatan västerut.

Påfarten är ansluten till den nya rondellen i korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan, som togs i bruk den 5 april, se karta och tidigare artikel nedan. Öppnandet av påfarten innebär att fordonstrafiken från centralenområdet mot E6 i södergående riktning får ytterligare en körväg att välja på.

Förändringar i Gullbergsvass

Klicka för större karta:

 

Partihandelsgatan öppnar
Den 3 maj öppnar också Partihandelsgatan västerut, från rondellen mot Falutorget, och därmed är alla anslutningar i rondellen öppna.

Permanent lösning
I samband med att bygget av den nya påfarten inleddes stängdes körfält i anslutning till arbetsområdet, se tidigare artikel nedan. Denna trafiklösning kommer att kvarstå permanent.

Ny E6-påfart från Gullbergsvass byggs

Klicka för större karta:

Läs också