Direkt till innehåll

Sommarens spårarbeten är igång

I sommar utförs en hel del spårarbeten som påverkar kollektivtrafiken i Göteborg. Vi har listan!

Under sommaren kör kollektivtrafiken med färre turer och då passar man på att rusta upp spåren för ökad säkerhet. Vidare tar flera projekt tillfället i akt att utföra arbeten på spåren. Tänk på att det ibland pågår flera arbeten samtidigt som påverkar spårvagnstrafiken i olika etapper.

Här är listan över de största spårarbetena i sommar:

Avenyn och Södra Vägen, 17 juni-18 augusti
Inga spårvagnar kör mellan Valand och Korsvägen på grund av att spåren måste bytas ut på sträckan. Hållplatserna Valand och Berzeliigatan dras in och istället går många av spårvagnslinjerna från de närliggande hållplatserna Liseberg, Scandinavium och Heden. Spårvagnarna mot Vasaplatsen går som vanligt. Vid Korsvägen flyttas flera linjer till hållplats Liseberg.

Arbetet påverkar spårvagnslinjerna 2, 4, 5 och 6.

Hagakyrkan, 8 juli-4 augusti
Hållplats Hagakyrkan stängs på grund av arbeten med Västlänken. Spårvagnslinjerna 3, 6 och 11 går i stället via Stenpiren.

Angeredsbanan, 15 juli-4 augusti
Angeredsbanan stängs på grund av underhållsarbete. Därmed går ingen spårvagnstrafik från Gamlestads Torg till Angered Centrum.

Ersättningsbussar sätts in mellan Angered Centrum och Gamlestads Torg, en direktlinje och en linje med uppehåll på mellanliggande hållplatser. Arbetet påverkar spårvagnslinjerna 4, 8 och 9.

Snabbspåret Olskroken (Centralstationen-Gamlestads torg), 15 juli-4 augusti
Direktförbindelsen mellan Centralstationen och Gamlestads Torg stängs av. Spårvagnslinjerna 4, 7, 9 och 11 kör istället via Redbergsplatsen.

Avstängningen innebär inte att några hållplatser dras in men däremot att restiden blir längre. Orsaken till avstängningen är byggnationen av Olskroken planskildhet.

Centralstationen läge B och C, 5 augusti-18 augusti
Hållplatsläge B och C vid Centralstationen, Drottningtorget, stängs av och all spårvagnstrafik går via läge A och D. Trafiken på Hisingen förstärks med linje X och linje 14.

Gå in på Västtrafik för mer information om ändrade körvägar.

Läs också