Direkt till innehåll

Trafikändring i Bö

En kort sträcka av Bögatan har enkelriktats för motorfordon. Orsaken är Delsjövägens avstängning.

Efter Delsjövägens avstängning den 25 februari har trafiken ökat på vissa mindre vägar och gator i närområdet, däribland Bögatan. För att minska belastningen på Bögatan har nu en kortare sträcka av denna gata enkelriktats för alla motorfordon utom moped klass II. Enkelriktningen gäller från Danska Vägen och i riktning österut (se karta nedan).

Förbudet gäller inte cyklister, som kan köra på Bögatan som vanligt.

Enkelriktningen påbörjades den 4 april och gäller preliminärt fram till augusti.

Orsaken till enkelriktningen är att ett stort antal barn går längs denna sträcka till och från förskolor och skolor i området.

Karta över enkelriktningen: 

Läs också