Direkt till innehåll

Vägarbeten som påverkar semestertrafiken

Ska du köra till eller från Göteborg i sommar? Här är ett urval vägarbeten som kan komma att påverka dig.

Sommarhalvåret är en intensiv period när många vägarbeten genomförs. Anledningen är att sommaren är den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Dessutom är det många av arbetsmomenten som är beroende av sommarvädret.

För dig som ska ut i semestertrafiken är det därför bra att hålla koll på vilka vägarbeten som kan komma att påverka just din resväg. Du kan bli uppdaterad på det aktuella trafikläget via vår app Trafiken.nu och webbsajten Trafiken.nu. Dessutom har Trafikverket en karta som presenterar vilka arbeten som pågår just nu eller som startar inom kort i hela landet.

Till Trafikverkets karta

Gamla och nya vägarbeten
Sedan tidigare pågår de stora projekten Västlänken, Hisingsbron och E45 Gullbergstunneln i Centralenområdet i Göteborg, som begränsar framkomligheten. Läs mer om hur projekten påverkar trafiken i artiklarna nedan.

Fler trafikförändringar vid Nordstan

Del av Gullbergs Strandgata stängs

Nya vägar vid Gullbergsstrand

Dessutom tillkommer en mängd andra vägarbeten i och kring Göteborgsområdet, som kan förlänga din restid. Tänk på detta när du planerar din semesterresa.

Här är ett urval av de största vägarbetena i sommar:

E6/E45 Marieholmsförbindelsen: Bygget av Marieholmstunneln, som går under Göta Älv, fortsätter. E6 norr om Tingstadstunneln har smalare körfält och sänkt hastighet.

E6.20 Älvsborgsbron: Från den 17 juni är endast två av tre körfält öppna i vardera riktning. Räkna med köer morgon och eftermiddag.

Korsvägen: Kring Korsvägen pågår bygget av Västlänken. Detta innebär minskat antal körfält och omledningar.

Rosenlund/Haga: Trafiken i Rosenlund och Haga påverkas på flera sätt. Rosenlundsbron är stängd, Rosenlundsgatan är stängd västerut från Hvitfeldtsplatsen och förbindelsen mellan Nya Allén/Norra Allégatan och Sprängkullsgatan är permanent stängd.

Delsjövägen: Delsjövägen är avstängd mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan fram till hösten.

E6.20 Västerleden/Tynneredsmotet: Bullerskärm och busskörfält ska byggas. Från den 17 juni är ett körfält avstängt i varje riktning.

E20 Bälinge-Vårgårda: Ny vägsträckning. På grund av sprängningsarbete kommer E20 att stängas av i tiominutersperioder. Uppehåll veckorna 28-31.

Listan kan komma att uppdateras.

Via länken nedan får du tillgång till listor som visar sommararbeten under respektive län.

Urval av sommarens vägarbeten 2019, uppdelat per län

Tänk på att visa mycket hänsyn och uppmärksamhet förbi vägarbetena för att inte riskera säkerheten för de som jobbar på vägarna.

Vi önskar er en framkomlig och trafiksäker sommar!

Läs också